Odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: Vencl & Banha s.r.o.
IČO: 02744180
s místem podnikání: Týniště nad Orlicí, Mostecká 24, PSČ 517 21
e-mail: nabytek.kostelec@seznam.cz


- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 


- Datum objednání zboží:


- Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:


- Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

 

- Číslo objednávky :


- Kupní cena má být vrácena :
(*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

- Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


- Datum


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.